Crni dijamant – značenje, cena

Crni dijamanti su jedni od najpopularnijih dijamanata u boji. Zapravo, poslednjih godina, kada je popularnost nekonvencionalnog vereničkog prstenja porasla. potražnja za ovim prelepim draguljima dostigla je vrhunac i to ne bez razloga.

Ali, pre svega, iako su crni dijamanti popularni, puno je dezinformacija koje se vrte oko njih. Pokušaćemo da rasvetlimo neke dileme u vezi sa njima.

Da li su crni dijamanti stvarni?

Ako ste se pitali da li dijamanti crne boje postoje u prirodi, onda je odgovor – da! Oni stvarno postoje.

Međutim, postoji nekoliko vrsta crnih dijamanata. Postoje veštački napravljeni crni dijamanti, prirodni crni dijamanti i tretirani crni dijamanti.

Svi su stvarni, ali postoji velika razlika između različitih tipova crnih dijamanata, pa ako planirate da ih kupite, trebalo bi da znate da postoji i velika razlika u vrednosti.

Šta su crni dijamanti?

Iako ovo zvuči kao jednostavno i osnovno pitanje, ispitujući odgovore različitih ljudi iz dijamantske industrije dobili smo nekoliko odgovora. Činjenica je da postoje tri vrste crnih dijamanata i sa njima tri cene crnih dijamanata: prirodni crni dijamanti – koji se zovu i fancy crni dijamanti ili Carbonado, veštački crni dijamanti i tretirani crni dijamanti koji su obično i najtraženiji.

Prirodni crni dijamanti su, u stvari, sasvim drugačiji od svih drugih dijamanta u boji. Naučno objašnjenje crnog dijamanta jeste da je to nečisti oblik polikristalnog dijamanta koji se sastoji od dijamanta, grafita i amorfnog ugljenika.

Drugim rečima, iako regularni prirodni obojeni dijamanti imaju svoje boje zbog nečistoća koje se pojavljuju tokom procesa formiranja (na primer bor izaziva postojanje plavih dijamanata), crni dijamanti su vrlo slični belim dijamantima koji imaju izuzetno visoku količinu inkluzije, klustere grafita unutar njih do te mere, da se dijamant pojavljuje u crnoj boji, odnosno izgledaju kao crni.

Tretirani ili obrađeni crni dijamanti su regularni beli dijamanti koji su obično veoma niske vrednosti zbog velike količine inkluzija u njima. Pošto imaju toliko inkluzija, jedino se mogu koristiti kao industrijski dijamanti, međutim, uz pomoć obrade kao što su iradijacija i toplota, oni postaju upotrebljivi i u izradi nakita.

Na neki način, pogodnije ime za ove dijamante je bezbojni obrađeni crni dijamant ili prosto crni dijamant. Kako se za stvaranje ove vrste crnih dijamanata koriste beskorisni beli dijamanti, ovo su najjeftiniji tipovi crnih dijamanata.

Veštački ili sintetički crni dijamanti nisu dijamanti u normalnom smislu reči. To su dijamanti koji se dobijaju tehnološkim procesom. U principu, kupovina ovakvih crnih dijamanata je isto što i kupovina cirkona. O njima i nije potrebno govoriti.

Karbonado – crni dijamant

Karbonado, koji je poznat i kao crni dijamant jeste najređi oblik prirodnog dijamanta. On je zapravo, nečist oblik polikristalnog dijamanta koji se sastoji, kao što je već rečeno, od dijamanta, amorfnog ugljenika i grafita. Može se naći u aluvijalnim depozitima u Brazilu i Centralnoafričkoj Republici. Prirodna boja ovog dijamanta je crna ili tamnosiva. On je najporozniji od svih drugih dijamanata.

Neobična svojstva crnog dijamanta – karbonado

Dijamanti karbonado su obično veličine zrna graška ili većih poroznih agregata sastavljenih od mnogo malecnih crnih kristala. Najkarakterističniji dijamanti karbonado su nađeni samo u Brazilu i Centralnoafričkoj Republici i to ne na mestima koji su povezani sa prisustvom kimberlita, izvora tipičnih dijamanata. Analize olovnih izotopa su predstavljene kao dokumentovanje kristalizacije karbonado dijamanata pre oko 3 milijarde godina. Karbonado se uglavnom nalazi u mlađim sedimentnim stenama.

Da bi se utvrdilo dijamantsko poreklo proučavana su mineralna zrna u dijamantima. Neki tipični dijamanti sadrže inkluzije minerala kao što su pirop i forsterit, ali takvi minerali nisu pronađeni u dijamantu karbonado.

Suprotno tome, neki dijamanti karbonado sadrže inkluzije minerala karakterističnih za zemljinu koru. Ove inkluzije ne moraju nužno da uspostavljaju formiranje dijamanata u kori, međutim, iako se ove očigledne kristalne inkluzije javljaju u porama koje su uobičajene za karbonado, one su se pojavile nakon formiranja dijamanta karbonado.

Inkluzije drugih minerala, retkih ili skoro nepostojećih u zemljinoj kori, nalaze se makar delimično inkorporirani u dijamantu, a ne samo u porama. Među takvim mineralima su oni sa kompozicijom sastavljenom od silicijuma, silicijum-ugljenika i gvožđa i nikla.

Karbonado pokazuje snažnu luminiscenciju (fotoluminiscenciju i katofoluminiscenciju) indukovanu azotom i slobodnim mestima koja postoje u kristalnoj rešetki.

Poreklo crnog dijamanta karbonado je dosta kontroverzno. Neke od hipoteza su sledeće: karbonado je nastao direktnom konverzijom organskog ugljenika pod uslovima visokog pritiska u unutrašnjosti zemlje; ovo je jedna od uobičajenih hipoteza o nastanku crnog dijamanta; impaktna metamorfoza koja je indukovana impaktom meteorita sa površinom Zemlje; oblikovanje dijamanta indukovano zračenjem, spontanom fizijom uranijuma i torijuma; formiranje unutar starije gigantske zvezde u našem području, koja je odavno eksplodirala u supernovoj; poreklo leži u međuzvezdanom prostoru, zbog uticaja asteroida.

Ipak, nijedna od ovih teza nije široko prihvaćena u naučnoj javnosti.

Poznati crni dijamanti

Jedan od najpoznatijih crnih dijamanata je Amsterdamski dijamant. On je težak 33.74 karata ili 6748 g. Ima 145 faseta i u obliku je kruške. Grubo je rezan od 55.85 karata. Ovaj dijamant je prodat 2001. godine po ceni od 352.000 američkih dolara. To je ujedno i najviša cena koja je ikada postignuta na aukciji za crni dijamant. Amsterdamski dijamant je poreklom iz Afrike.

Korloff Noir je jedan od najvećih poznatih crnih dijamanata na svetu. On ima 88 karata sa 57 ivica. Pre nego što je izbrušen i ispoliran imao je 421 karat. Ime je dobio po Korloff-Sapojnikoff porodici, koja pripada ruskom plemstvu, koja ga je nekada posedovala. Otkupio ga je francuski juvelir Daniel Paillasseur, 1978. godine. Trenutno se nalazi u okviru Korloff kompanije, koju je osnovao Paillasseur.

Inače, dijamant je osiguran na 37 miliona dolara.

Spirit of de Grisogono je najveći brušeni crni dijamant na svetu i peti najveći dijamant. Pre sečenja imao je 587 karata. Otkupljen je iz zapadne Centralnoafričke Republike i brušen u Švajcarskoj. Glavni je bio juvelir De Grisogono, po kome i nosi ime. Nakon sečenja ima težinu 312.24 karata i postavljen je u prsten od belog zlata sa još 702 mala bela dijamanta oko njega koji ukupno imaju 36.69 karata.

Iako je većina crnih dijamanata na trenutnom tržištu dobijena ili iradijacijom ili supergrejanjem, kako bi se dobila skoro crna boja, prirodni crni dijamanti, kao što smo videli, zaista postoje, iako su veoma retki. Black Orlov ili Crni orlov, jedan od najslavnijih prirodnih crnih dijamanata ima 67.5 karata.

Bez obzira da li je obrađivan ili prirodan, ono što definiše dijamant je njegova hemijska kompozicija (ugljenik sa nečistoćama) i njegova kristalna atomska struktura.

U našim poznatim juvelirnicama se može kupiti crni dijamant. Recimo, jedan elegantan prsten napravljen od belog zlata, koji na vrhu ima mali crni dijamant, košta 125.000 dinara.

Značenje crnog dijamanta može se tumačiti kao simbol moći i uspeha.

Sponzorisano: