Kristali i kristaloterapija – Sve što treba da znate, prodaja, tretman, cena, iskustva

Kristaloterapija ili lečenje kristalima predstavlja jednu formu takozvane vibracione, odnosno energetske medicine. To su oblici alternativnih metoda lečenja koje se baziraju na strujanju energije kroz svet i sve žive organizme i objekte koji ga čine; u oblasti energetskih metoda lečenja i isceljivanja ‘živim’ se u tom smislu smatraju i kristali, drago i poludrago kamenje, voda, sunčeva svetlost, biljke, pa čak i hrana koju konzumiramo.

Skoro sve što možemo da opazimo i dodirnemo u našem okruženju u sebi ima taj živi puls. Svest o postojanju takvih energija i prirodnih izvora i tokova u sopstvenoj okolini, a posebno kada je reč o darovima prirode, može da nam pomogne da balansiramo protok životne struje unutar sopstvenih organizama, posmatrajući ih kao jedinstvo našeg fizičkog tela, uma i duha.

KRISTALOTERAPIJA I POTRAGA ZA BALANSOM

Kristaloterapija je je oblast alternativne medicine u kojoj se kristali i drugi minerali koriste u svrhu isceljivanja i/ili zaštite i preventive oboljenja i nepoželjnih stanja. Promoteri ove metode lečenja veruju da kristali deluju kao medij izlečenja, tako što omogućuju pozitivnoj, isceliteljskoj energiji da se ulije u naša tela, dok u isto vreme pomažu da negativna energija, koja je najveći uzrok bolesti izađe van.

Kristali i kristaloterapija - Sve što treba da znate, prodaja, tretman, cena, iskustva

Drugim rečima, kristali i drugo kamenje omogućuju postizanje balansa životne energije u ljudskom organizmu. Kada je naša životna energija pravilno raspoređena, mi bivamo zdravi, vitalni i dobrog raspoloženja.

U poslednjim decenijama se čini da je kristaloterapija ponovo postala veoma popularna; potreba modernog čoveka za okretanjem starim, alternativnim i nadasve prirodnim metodama isceljenja je itekako uzela maha u eri tehnološkog razvoja i napretka. Možda na prvi pogled deluje paradoksalno, ali je takav fenomen lako objašnjiv. Bilo da je pojedinac toga svestan ili ne, ljudska vrsta žudi za oporavkom od ubrzanih tehnoloških trendova i svih drugih progresivnih modela savremenog društva i sveta koji je sam stvorio.

Sveopšta i konstantna prisutnost, poput uključenosti u svet putem interneta i svih mreža povezivanja, preobilan dotok informacija svih vrsta i nemogućnost njihovog filterisanja, poslovi i zanimanja koja primoravaju čoveka da se ophodi prema sebi u neskladu sa sopstvenom prirodom, sve su razlozi zašto u poslednjim decenijama kultura wellness-a i alternativne medicine cveta.

Šta je kristaloterapija?

Kristaloterapija je sve zastupljenija u širim krugovima ljudskog društva, upravo iz pomenutih razloga. Čini se kao da je u poslednje vreme oživeo jedan New Age trend, donekle unapređen i ponekad potkrepljen u naučnom domenu. Ipak, lečenje kristalima uglavnom nije tako popularno u krugovima tradicionalne zapadnjačke medicine i nauke; mnogi stručnjaci u tim oblastima još uvek kristaloterapiju smatraju pseudonaukom, a ne utemljenom i zvanično primenjivom i funkcionalnom metodom lečenja.

Naučno govoreći, ne postoji nikakav stručni dokaz koji potvrđuje da se kristali mogu upotrebiti kako bi se lečile bolesti, s obzirom na to da isto tako ne postoje dokazi koji svedoče o tome da su same bolesti rezultat protoka takozvane ‘loše energije’ u ljudskom telu.

Dalje, nijedna naučna studija nije pokazala da se određeni hemijski sastav, boja ili druge karakteristike dragog, poludragog kamenja i kristala bilo koje vrste mogu povezati sa lečenjem nekog određenog oboljenja, kao što je to slučaj u, na primer, istočnjačkim spiritualnim metodama isceljivanja koje povezuju određene kristale, boje i čakre u ljudskom telu. Zapadnjačka medicina jednostavno ne nalazi naučnu potporu za efikasnost kristaloterapije i stoga je ne smatra ravnopravnom sa konvencionalnom medicinom.

Bez obzira na to, kristaloterapija je veoma popularna u brojnim alternativnim klinikama, modernim udruženjima ili grupama orijentisanim na spiritualne metode lečenja i često je udružena sa drugim, srodnim praksama, poput raznih oblika masaže i energetskih metoda, poput reikija.

Upotreba kristala u takvom okruženju ili kombinaciji se praktikuje u svrhu opuštanja na prvom mestu; u tradicionalnom naučnom smislu ne postoji potvrda ni za ovaj efekat kristala.

Kako bi kristaloterapija trebalo da deluje?

Kako lečenje kristalima deluje, odnosno kako bi kristaloterapija trebalo da funkcioniše? Poklonici ove alternativne metode veruju da kristali i različito kamenje imaju svojstva koja promovišu proces isceljivanja. Mnogi sajtovi, blogovi i udruženja koja se bave lečenjem kristalima i promovišu ovu metodu objašnjavaju koliko je taj vid lečenja drevan; upotreba kristala u svrhu isceljivanja datira davno u prošlost, bar šest milenijuma unazad, do vremena starih Sumera u Mesopotamiji.

I drugi drevni narodi su upotrebljavali kristale u takve svrhe; u staro doba, verovalo se da kristali isceljuju i štite od zlih i nečistih sila, a tako se u mnogim slučajevima veruje i danas. Stari Egipćani su, na primer, bili među prvima koji su baš iz tog razloga ukrašavali svoja tela dragocenim kamenjem. Omiljeni su im bili prelepi lapis lazuli, tirkiz i karneol.

Savremeno lečenje kristalima je bazirano na drugim načelima, ne na prostim sujeverjima da lepi kamenovi teraju zle duhove i mračne sile, uz dužno poštovanje prema mnogim starim sistemima verovanja. Ono je zasnovano na tradicionalnim spiritualnim konceptima iz azijskih kultura, pre svega na kineskom konceptu životne energije (ono što znamo kao či, odnosno chi ili qi), te hinduističkim i budističkim konceptima čakri, koje predstavljaju čvorišta takve energije. Čakre, navodno, povezuju fizičke i spiritualne elemente našeg tela i u našem telu.

U lečenju kristalima, smatra se da kamenje ima raznovrsna svojstva, koja mogu da se upotrebe upravo kako bi se životna energija stimulisala na pravi način. Međutim, kristaloterapija nema strogo utvrđena pravila kao što je slućaj sa ‘našom’ zapadnjačkom medicinom, pa tako različiti praktikanti ove metode imaju različita uverenja o tome koji kristal poseduje kakva svojstva i za šta ga je najbolje koristiti.

Načini na koji se određuje primenjivost određenih kristala mogu da se razlikuju na više načina. Na primer, neki kristal bi mogao da vam odgovara na osnovu vašeg konkretnog problema, te datuma rođenja ili po nekom drugom kriterijumu, ali da vam se lično ne dopada i odbija vas. U nekim slučajevima kristali se biraju i samo prema ličnom osećaju.

Tretman u praksi – Tokom jedne sesije kristaloterapije, iscelitelj vam može postaviti različite kristale ili kamenove na određene delove tela, u skladu sa tačkama koje su povezane sa čakrama; okvirno rečeno to su regija glave, čelo, grleni pojas, grudi, stomak, želudac i genitalna regija. Kamenje može da bude odabrano u skladu sa simptomima na koje se klijent žali. Čitav tretman se bazira na znanju o čakrama i filozofiji koja povezuje disbalans energije, stanje bolesti i čakre, te je pod uticanjem ličnog znanja iscelitelja i njegovih verovanja; takva filozofija lečenja je u velikoj meri odbačena od strane praktikanata medicine Zapadnog sveta.

Nošenje kristala – Drugi način na koji se kristali koriste u svrhu lečenja ili prevencije sličan je metodama zaštite od zlih sila uz pomoć raznih amajlija i odnosi se na nošenje kristala na telu ili njihovo razmeštanje na određena mesta u prostoriji, najčešće ispod jastuka. Kristali se u tom smislu i smatraju talismanima i amuletima, amajliijama čiji je cilj da oteraju bolest, odagnaju negativnu energiju, a privuku pozitivnu. Iz tog razloga je izuzetno važno znati koji kristal treba odabrati, da efekat ne bi bio upravo suprotan od željenog. O odabiru kristala ćemo govoriti nešto kasnije.

Kako kristaloterapija zaista funkcioniše?

Mada ne postoji naučna studija koja potvrđuje efikanost upotrebe kristala u cilju lečenja, postoje istraživanja koja sugerišu da kristaloterapija može izazvati placebo efekat na pacijente koji se podvrgavaju ovoj metodi lečenja. Placebo podrazumeva da pacijent zaista iskusi izvesno poboljšanje usled upotrebe nekog vida terapije, ali da to poboljšanje u suštini i nije povezano sa realnim delovanjem takve metode. Drugim rečima, osoba se može osećati bolje nakon podvrgavanja kristaloterapiji, ali ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da je takav ishod rezultat stvarnog delovanja kristala.

kristaloterapija tretman

Jedna konkretna studija je izvršena od strane naučnika londonskog univerziteta. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od osamdeset učesnika koji je, tokom sesije kristaloterapije trebalo da meditiraju pet minuta, držeći u rukama kristal, konkretno kvarc u datom lučaju. Jedan deo ispitanika je držao pravi kristal, dok je druga grupa imala lažne kristale, za koji su mislili da su pravi.

Pre meditacije, jedan deo učesnika je trebalo da opazi da li kristal izaziva bilo kakav propratni efekat, poput topline u telu, trnjenja ili slično. Nakon meditacije, ispitanici su imali da izlože kako su se osećali i kako misle da je kristal delovao na njih. Rezultati su pokazali gotovo identične odgovore u obe grupe.

Naučni dokazi – U pomenutoj studiji, ispitanici je trebalo da izlože kakve senzacije je kristal proizveo tokom sesije. Mnogi su naveli da su tokom držanja kristala osetili izvesno širenje topline u telu i da su se uopšteno osećali dobro ili čak bolje nego pre. Deo grupe koji je pre meditacije bio upitan o eventualnom delovanju kristala je naveo snažnije efekte od drugih. Međutim, nijedna grupa odgovora nije bila u korelaciji sa podacima o tome ko je imao pravi, a ko lažni kristal. Naučnici koji su sproveli istraživanje na osnovu toga zaključuju da lečenje kristalima nema nikakav efekat iznad placeba. Zapadna medicina ne podržava lečenje kristalima kao adekvatan tretman i savetuje da u slučajevima ozbiljnih oboljenja treba potražiti pomoć stručnog lica, a ne alternativnog iscelitelja.

Iskustva sa kristaloterapijom

Pomenuli smo naučne studije i neke od zapaženih odgovora ispitanika na kristaloterapiju. Kakva su šira iskustva sa kristaloterapijom, da li ona deluje? Kada je reč o primeni kristala, mnogi korisnici koji uglavnom samostalno odabiraju kristale i upotrebljavaju ih u svrhu sopstvenog blagostanja uglavnom su vrlo zadovoljni efektom koji određeni kristal ima na njihovo telo i duh. Mnogi tvrde da ih upotreba, odnosno nošenje određenih kristala čini spokojnijim, umanjuje na prvom mestu stres i nervozu, pa i neke druge probleme od kojih osoba pati.

Većina ljudi se rukovodi ili vodičima za odabir kristala na osnovu tegoba od kojih pati, zatim selkcije kristala na osnovu datuma rođenja ili crta ličnosti, te lične intuicije. Zapanjujuće veliki broj korisnika kristala navodi da se dešavalo da pri odabiru kristala kupi baš onaj koji je namenjen lečenju određenog problema koji ih muči. Mnogi navode da ih privuče baš onaj kristal koji se odnosi na njihovu problematičnu čakru ili neko stanje. Većina tih ljudi je upućeno u načela kristaloterapije i veruje u alternativne mehanizme isceljenja i preventive i vodi se spiritualnim uverenjima u većoj ili manjoj meri.

Da li kristali zaista deluju onako kako se priča, teško je reći. Da li je reč o istinskoj energiji koju kristal usmerava ili o placebo efektu, takođe nema konkretnih dokaza. U svakom slučaju, izgleda da kristali pomažu, bar na psihološkom nivou. Kada je reč o ozbiljnim zdravstvenim stanjima, ipak se savetuje konsultovanje stručnog medicinskog osobolja, dok kristali mogu da budu propratna pomoć.

Da li je kristaloterapija bezbedna?

Iscelitelji kristalima dobijaju sertifikate za svoje delovanje, uglavnom putem kurseva koji se nude onlajn, te većina njih nije akreditovana od strane neke organizacije. Negde se kristaloterapija svrstava u oblast telesnih terapija poput masaže, lečenja dodirom i slično. Neki lekari konvencionalne medicine odobravaju upotrebu kristala u izvesnom smislu, najviše u svrhu relaksacije, koja svakako ima terapeutsko dejstvo. Ne postoje naučne studije koje bi potvrdile eventualnu štetnost ili loše ishode primene kristala u svrhu lečenja, baš kao što ne postoje naučni dokazi ni o njihovoj koristi.

PRODAJA KRISTALA I TRETMAN KRISTALIMA

Kada govorimo o prodaji kristala, kod nas postoje specijalizovane prodavnice koje se bave tom delatnošću i kod kojih se možete raspitati i o odabiru i načinu upotrebe kristala. Takođe, dosta trgovaca kristalima prodaje kamenje putem interneta i takođe daje informacije o njima. Obično je reč o kombinovanim delatnostima, koje uključuju prodaju kristala i kristaloterapiju ili daju savete i uputstva vezane za ovu metodu. Kristali se mogu kupovati u različitim oblicima, kao samo kamenje i kao nakit, u obliku prstenja, privezaka, narukvica, ogrlica i tako dalje. Mogu se kupiti manje ili više obrađeni i različitih veličina. Sve zavisi od toga kako želite da ih koristite ili nosite.

Cene kristala – Na sajtovima koji prodaju kristale naći ćete sve informaciju o pojedinačnom kamenju, uključujući njegove fizičke i hemijske osobine, kao i kratak pregled njegove istorije i upotrebe. Cene kristala zavise od toga u kakvoj formi se kristali kupuju, te drugih karakteristika. Sitnije komade možete da kupite i po cenama od par stotina dinara, dok veće komade ili komplete nakita možete da pazarite po cenama od više hiljada dinara. U nastavku navodimo nekoliko primera, kako biste imali bolji uvid u kretanje cena kristala u ponudi kod nas.

 • Kristali u sirovom stanju, dimenzija oko 5x5x3 cm – oko 1000 dinara
 • Polirano kamenje dimenzija oko 2x2x2 cm – oko 350 dinara
 • Narukvice od kristala – u zavisnosti od veličine i vrste kamenja, oko 700 do 4000 dinara
 • Ogrlice od kristala – u zavisnosti od veličine i vrste kristala, te dizajna, oko 2000 do 6000 dinara

Navedene su samo okvirne cene koje se razlikuju od radnje do radnje gde kupujete kristale ili sajta sa kojeg ih poručujete. Uglavnom su cene u rasponu od par stotina dinara za manje samostalne komade kamenja ili jednostavne priveske, pa do više hiljada dinara za velike setove ili nakit od većih i/ili ređih kristala i tako dalje.

Cene kristaloterapije – Kada je reč o cenama kristaloterapije, kod nas se ova metoda u najvećoj meri zadržava na samostalnom odabiru kristala i njihovoj primeni u svrhu sopstvenog blagostanja. Postoje centri koji se bave alternativnim metodama isceljivanja u kojima se može steći bolji uvid u to kako kristali deluju i kako odabrati najbolji kristal za vaše potrebe, kako ga koristiti i u kojim prilikama. Cena samog tretmana kristaloterapije u regionu iznosi oko 20 evra, dok se mesečni kursevi o upotrebi i primeni kristala kod nas mogu pohađati za 150 evra. Veliki broj poklonika kristala i alternativne medicine se uglavnom odlučuje za podrobno informisanje, samostalnu nabavku i upotrebu kristala.

Kako odabrati idealan kristal?

Kao što smo rekli, ne postoje opravila za odabir idealnog kamena. Kristali se mogu odabirati na osnovu simptoma oboljenja ili potreba koje pojedinac želji da zadovolji. Kristale možete birati na opsnovu svog emocionalnog stanja, ali i iz znatiželje. U svakom slučaju, ne treba birati kristale ni po njihovoj vrednosti ili retkosti u komercijalnom smislu, pa čak ni po spoljašnjoj lepoti; odabir kristala se zasniva pre svega na ličnom doživljaju.

Dakle, uvek birajte kamen koji vas privlači i koji vam emituje pozitivne vibracije kada ga držite u ruci. Idealan kristal bi trebalo da vam pruža ugođaj spokoja, pa čak i širenje topline ili prijatnih trnaca kroz telo. Jedan od zanimljivih načina za biranje kristala je odabir prema vašem horoskopskom znaku ili datumu rođenja.

 • Ovan – Rubin, granat;
 • Bik – Žad, safir, rozenkvarc, opal;
 • Blizanci – Opal, jaspis, citrin, smaragd, crveni ahat;
 • Rak – Mesečev kamen, biser, opal;
 • Lav – Gorski kristal, citrin, oniks;
 • Devica – Ametist, ahat, jaspis, tigrovo oko;
 • Vaga – Žad, akvamarin;
 • Škorpija – Opal, mesečev kamen, crveni koral;
 • Strelac – Lapis lazuli, ametist;
 • Jarac – Tirkiz, oniks, malahit;
 • Vodolija – Ametist, tirkiz, akvamarin;
 • Ribe – Ametist, mesečev kamen;

Sponzorisano: