Otkup starih akumulatora – info i cene

Punjiva baterija, sekundarna ćelija ili akumulator je jedna vrsta električne baterije koja se može puniti, prazniti i ponovo puniti mnogo puta, za razliku od potrošne ili primarne baterije koja se isporučuje potpuno napunjena i odbacuje se kada je iskoristite. Sastoji se od jedne ili više elektrohemijskih ćelija.

Termin akumulator se koristi zbog toga što ona akumulira i čuva energiju kroz reverzibilnu elekrohemijsku reakciju. Punjive baterije ili akumulatori se proizvode u različitim oblicima i veličinama, od malih pa sve megavatnih sistema koji su povezani da stabilizuju električnu distributivnu mrežu.

Za izradu se koristi nekoliko različitih kombinacija elektrodnih materijala i elektrolita, uključujući olovnu kiselinu, nikl-kadmijum, nikl-metal hidrid, litijum-jon i litijum-jonski polimer.

Punjive baterije obično koštaju više od baterija za jednokratnu upotrebu, ali se za njih izdvajaju mnogo niži ukupni troškovi vlasnika i pritom nisu toliko opasni po životnu sredinu jer se pune mnogo puta pre nego što ih je potrebno zameniti.

Automobilska baterija ili akumulator je takođe punjiva baterija koja snabdeva motor električnom strujom. Njegova glavna svrha je da puni starter, koji pokreće motor. Kada motor radi, alternator snabdeva energijom električni sistem automobila.

Obično, startovanje isprazni manje od 3 % kapaciteta akumulatora. Iz tog razloga, automobilski akumulatori su osmišljeni tako da obezbede maksimalnu struju u kratkom vremenskom periodu.

Na koji način radi akumulator? Akumulator zapravo čuva ili skladišti električnu energiju. U akumulatoru se stvara napon zahvaljujući hemijskoj reakciji koja nastaje kada se pozitivna i negativna ploča ubace u elektrolit ili vodeni rastvor sumporne kiseline.

Kod olovnog akumulatora, napon ćelija je oko 2 V, ili ukupno 12 V. Struja ide kroz akumulator kada je strujno kolo između pozitivnog i negativnog pola zatvoreno.

Olovni akumulatori rade po principu stalnog punjenja i pražnjenja. Kada se priključi za motor u vozilu, on dalje predaje struju i tada se prazni. Puni se, u obrnutom procesu, kada se struja u njega vraća, a to se dešava tokom vožnje uz pomoć alternatora koji vraća struju nazad u akumulator.

Koliko akumulator može da traje i kako ga treba održavati?

Pošto je akumulator najvažniji deo električnog sistema jednog vozila, on je ključan za startovanje motora, rad svetala, brisača, klime, grejanja, radio-aparata, itd. Iako je tehnologija novih generacija akumulatora dosta uznapredovala, još uvek je akumulator potrošni deo automobila i mora se menjati s vremena na vreme. On ima svoj radni vek na koji vi možete uticati pravilnim održavanjem.

Kaže se da u umernem klimatskim uslovima akumulator može trajati i do četiri godine. Međutim, na njegov radni vek dosta utiču klimatski uslovi. Najteži uslovi za akumulatore su zimski uslovi.

Prvi znak da nešto nije u redu sa vašim akumulatorom jeste težak start motora ili spor start motora. To se naročito dešava zimi. Savetuje se da se akumulator nikada ne ostavlja da bude ispražnjen. On će da traje duže ako se skladišti uvek u napunjenom obliku.

Znak da treba da kupite nov akumulator jeste kada on već na 10 stepeni počinje teško da pali. Poznavaoci ove problematike kažu da postoje dva načina da se ustanovi da li je vreme da kupite nov akumulator.

Jedan način je da sačekate trenutak kada akumulator više nije u stanju da pokrene motor (mada se to ne preporučuje), a drugi je način da se uvek proveri stanje akumulatora pre nego što dođu hladni dani i zimski meseci. Nikako se ne preporučuje da sačekate da se akumulator potpuno isprazni.

Kada dođe trenutak zamene akumulatora onda uvek treba da imate na umu i to da svoj stari akumulator možete da prodate firmi koja se bavi otkupom starih akumulatora.

Otkup i reciklaža starih akumulatora

Reciklaža automobilskih akumulatora se sprovodi da bi se smanjio broj akumulatora koji u velikom broju i odloženi u vidu čvrstog komunalnog otpada predstavljaju pretnju po zaštitu životne sredine.

Pošto i baterije i akumulatori u sebi imaju mnogo otrovnih hemikalija i teških metala, u slučaju da se oni samo bacaju i odlažu bez ikakvog razmišljanja, dovodi se u opasnost zemljište u okolini, kao i voda.

Na sreću, veliki broj tipova akumulatora je moguće reciklirati. Neke vrste se lakše recikliraju, a neki teže, ali je važno da je to moguće. Ono što se dobije nakon reciklaže akumulatora jesu materijali koji se ponovo mogu iskoristiti za pravljenje novih akumulatora, ali i u neke druge svrhe.

Kod nas, a naročito u razvijenom svetu, reciklaža akumulatora je vrlo popularna i ohrabruju je sve ekološki svesne zajednice. U naprednim zapadnim zemljama se oko 97 % olova dobijenog iz akumulatora podvrgnutog reciklaži, nanovo koristi u razne svrhe.

Svi znamo koliko je olovo otrovno i štetno, pa je zbog toga vrlo značajno njegovo zbrinjavanje kako bi se sprečile nepogode u ekološkom smislu.

U Srbiji postoji više organizacija koje se bave otkupom i recikliranjem starih akumulatora. Uglavnom se akumulatori stavljaju u kontejnere koji su napravljeni po određenim propisima, a posle se sadržaj kontejnera dalje šalje u posebna specijalna postrojenja za recikliranje.

Pored ovakvih kompanija, postoji i puno različitih auto-otpada koji otkupljuju stare akumulatore.

Jedna firma za otkup sekundarnih sirovina za reciklažu otkupljuje i od pravnih i od fizičkih lica. Cena po kilogramu za akumulatore, za fizička lica, iznosi 95 dinara, a za pravna lica iznosi 106 dinara.

Istražujući ovu temu naišli smo i na otkupljivače koji nude različite cene. Na primer, za stari akumulator 45-53 Ah daje se 500 dinara, za akumulator 55-65 Ah daj se 700 dinara, a za akumulator 135-145 Ah 1500 dinara.

Sponzorisano: