Cena gvoždja po kilogramu – na otpadu, na berzi, u Srbiji

U poređenju sa brojnim drugim vrstama metala koji se ubrajaju u red sekundarnih sirovina i koji se kao takvi najpre sakupljaju, zatim prodaju, prosleđuju u neki od pogona u kojima se obavlja recikliranje sekundarnih sirovina i konačno recikliraju, gvožđe je neuporedivo lakše dostupno i to iz prostog i jednostavnog razloga što su proizvodi od gvožđa daleko brojniji od proizvoda koji se proizvode od brojnih drugih vrsta metala.

Uz to, s obzirom na činjenicu da gvožđe kao vrsta materijala koji se koristi za proizvodnju najrazličitijih vrsta proizvoda nije otporno na uticaj vode, kao ni na uticaj vazduha i da kao takvo vremenom postaje podložno rđanju, proizvodi koji su proizvedeni od gvožđa imaju neuporedivo kraći rok trajanja nego što je to slučaj sa proizvodima koji su izrađeni od nekih drugih vrsta metala kao što je na primer prohrom, kao što je bakar ili kao što je aluminijum, koji su otporni na uticaj vode ili na uticaj vazduha i koji kao takvi poseduju antikorozivna svojstva što znači da vremenom ne rđaju.

Upravo iz razloga što proizvodi koji su proizvedeni od gvožđa imaju neuporedivo kraći vek trajanja nego što je to slučaj sa proizvodima koji su proizvedeni od neke druge vrste metala, upotrebljivo gvožđe se veoma brzo pretvara u neupotrebljivo i odbačeno gvožđe, koje u tom slučaju postaje svrstano u red sekundarnih sirovina koje se kao što smo to i na samom početku ovog teksta, sakuplja, zatim prodaje, prosleđuje u neki od pogona u kojima se obavlja recikliranje sekundarnih sirovina i konačno reciklira.

Recikliranje gvožđa – vodič i saveti

Iz svih gore navedenih i detaljno opisanih razloga, ljudi koji se bave sakupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina, veoma često donose odluku o tome da sakupljaju i da prodaju upravo gvožđe.

Ukoliko i vi donesete odluku o tome da sakupljate i da prodajete staro gvožđe, potrebno je da se pridržavate nekoliko jednostavnih smernica koje će vam značajno olakšati takav proces.

Evo o kojim konkretno smernicama je reč:

Prvo i osnovno na šta je potrebno da obratite pažnju ukoliko donesete odluku o tome da sakupljate i da prodajete takozvano staro, to jest takozvano otpadno gvožđe, jeste da prilikom samog čina sakupljanja jednaku prednost date i neoštećenom ili značajno malo oštećenom upotrebljenom i odbačenom gvožđu, ali i značajno oštećenom upotrebljenom i odbačenom gvožđu. Čak i delimično zarđalo ili pak potpuno zarđalo gvožđe, možete sakupljati i prodavati ga na tržištu sekundarnih sirovina, jer se čak i takvo, dakle u potpunosti oštećeno gvožđe može reciklirati i pretvoriti u upotrebljivu sirovinu koja će kao takva biti upotrebljena za proizvodnju novih proizvoda.

Paralelno, ukoliko donesete odluku o tome da sakupljate i da prodajete takozvano staro ili takozvano otpadno gvožđe, jednaku prednost treba da dajete i sitnim i krupnim komadima upotrebljenog i odbačenog gvožđa. Na taj način, značajno ćete ubrzati proces sakupljanja gvožđa, što znači da ćete za kraći vremenski period sakupiti veću količinu starog gvožđa spremnog za prodaju na tržištu sekundarnih sirovina.

S obzirom na činjenicu da staro gvožđe, to jest takozvano otpadno gvožđe veoma često na sebi sadrži manje ili veće tragove rđe, prilikom sakupljanja starog gvožđa, trudite se da doslovno uvek koristite zaštitne rukavice, kako bi ste sprečili mogućnost eventualnog povređivanja, a onda i obavezu primanja tetanusa.

Celokupnu količinu sakupljenog starog gvožđa, skladištite i čuvajte na jednom istom, unapred određenom mestu, sve do trenutka kada ta količina postane tolika da odlučite da je dopremite do nekok od otkupnih centara i da je prodate. Pritom, prilikom određivanja mesta na kojem ćete skladištiti i čuvati sakupljeno staro gvožđe, potrudite se da to mesto bude van domašaja dece i da bude van unutrašnjosti vašeg životnog prostora. Razlog zbog kojeg mesto za odlaganje sakupljenog starog gvožđa treba da bude van domašaja dece, ogleda se u tome što se na taj način sprečava mogućnost njihovog povređivanja prilikom eventualnog rukovanja gvožđem, a razlog zbog kojeg mesto za odlaganje sakupljenog starog gvožđa treba da bude van unutrašnjosti vašeg životnog prostora, ogleda se u tome što staro gvožđe poseduje i emituje specifičan i neretko vrlo intenzivan miris, koji nije prijatno, a ni zdravo konstantno udisati.

Kako bi ste sprečili da gvožđe koje ste sakupili i odložili na jedno određeno mesto na kojem ćete ga čuvati do trenutka prodaje na tržištu sekundarnih sirovina dodatno propadne, tačnije da zarđa, obratite se da mesto koje ste odredili za skladištenje sakupljenog starog gvožđa bude pozicionirano tako da je zaštićeno od uticaja vode, kao i od uticaja vlažnog vazduha. Ukoliko iz bilo kojeg razloga tako nešto ipak nije moguće i ukoliko ste shodno tome prinuđeni da sakupljeno staro gvožđe skladištite na otvorenom prostoru koji je kao takav izložen uticaju vode i uticaju vlažnog vazduha, onda se bar potrudite da u tom slučaju gvožđe bude dobro prekriveno najlonom koji će ga štititi od uticaja vode, kao i od uticaja vlažnog vazduha.

Kada količina sakupljenog starog gvožđa postane tolika da procenite da je dovoljna kako bi ste je dopremili do nekog od otkupnih centara i prodali, to možete i učiniti bez prethodnog sortiranja gvožđa i to iz prostog razloga što se kao što smo to uostalom već i napomenuli, na tržištu sekundarnih sirovina jednako tretira i vrednuje i takozvano „zdravo“ otpadno gvožđe i oštećeno, to jest zarđalo otpadno gvožđe.

Za razliku od brojnih drugih vrsta metala koji se takođe ubrajaju u red sekundarnih sirovina, gvožđe se sakuplja neuporedivo brže i jednostavnije, jer je gvozdeni otpad neuporedivo učestalije zastupljen, a samim tim i lakše dostupan od na primer bakarnog otpada, od olovnog otpada ili od nekog trećeg metalnog otpada.

Srazmerno toj činjenici, među sakupljačima sekundarnih sirovina, ogroman je broj ljudi koji se bave upravo sakupljanjem gvožđa, što dalje rezultira time da na teritoriji Srbije, iz godine u godinu postoji sve veći broj otkupnih centara koji se bave otkupom gvožđa. Takvi otkupni centri, zastupljeni su u doslovno svim, kako većim, tako i manjim gradovima u Srbiji. U mnogim gradovima, postoji čak i po nekoliko centara koji se bave otkupom gvožđa, tako da zaista nije problem pronaći i odabrati centar do kojeg ćete dopremiti staro gvožđe koje ste sakupili i u kojem ćete to gvožđe prodati.

Pritom, jako važno je naglasiti i podatak da u Srbiji, takođe iz godine u godinu postoji i sve veći broj pogona u kojima se obavlja reciklaža starog gvožđa.

Takvi pogoni, veoma često se nalaze u sklopu centara koji se bave otkupom sekundarnih sirovina, a koji su kao što smo to već i naveli raspoređeni u doslovno svim, kako većim, tako i manjim gradovima na teritoriji Srbije.

Zahvaljujući tome što je broj pogona u kojima se obavlja recikliranje gvožđa sve veći na teritoriji Srbije, iz godine u godinu je sve svedenija i manja potreba za izvozom otpadnog gvožđa, a samim tim i za uvozom recikliranog gvožđa koje je kroz postupak recikliranja preoblikovano u sirovinu za proizvodnju novih proizvoda.

Na taj način, smanjuju se finansijska ulaganja u brojnim sferama privrede koje su povezane sa proizvodnjom proizvoda od recikliranog gvožđa.

Nešto što je pritom takođe važno napomenuti, jeste da se gvožđe kao vid sekundarne sirovine može recilirati više puta iznova.

Kroz postupak recikliranja već upotrebljenog, a onda i odbačenog gvožđa, efikasno se utiče na smanjenje potrošnje prirodnih rezervi gvožđa, što dalje direktno doprinosi očuvanju životne sredine, to jest očuvanju prirode uopšteno.

U protivnom, ukoliko bi se postupak recikliranja gvožđa obustavio i ukoliko bi se kao sirovina za proizvodnju proizvoda od gvožđa upotrebljavalo isključivo novo gvožđe, to jest gvožđe koje do tada nikada ranije nije bilo upotrebljeno, potrošnja prirodnih rezervi gvožđa bi se neuporedivo ubrzala i uvećala, što bi se negativno i štetno odrazilo na proces očuvanja i zaštite životne sredine i što bi polako, ali sigurno vremenom dovelo do toga da prirodne rezerve gvožđa postanu maksimalno iscrpljene, a samim tim i neupotrebljive.

Cena gvožđa – sve što je potrebno da znate

Na teritoriji Srbije, tačnije na otpadima koji se nalaze na teritoriji Srbije, a koji se bave otkupom starog gvožđa, otkupna cena gvožđa se određuje po kilogramu, dok je na berzi situacija nešto drugačija i tu se otkupna cena gvožđa određuje po toni.

Kada govorimo o otkupnoj ceni gvožđa na otpadima u Srbiji, ona iznosi u proseku oko 17 dinara po kilogramu i može biti neznatno niža ili pak neznatno viša u zavisnosti od konkretnog otkupnog centra, to jest u zavisnosti od konkretnog otpada u kojem je izvršena prodaja gvožđa.

Ipak, otkupna cena gvožđa na otpadima u Srbiji trenutno nigde nije niža od 30 dinara i trenutno nigde nije viša od 50 dinara. Najčešće se kreće u opsegu 40-45 dinara.

Situacija na berzi, kao što smo to i napomenuli, nešto je drugačija, tu je otkupna cena gvožđa određena po toni i trenutno je nešto viša od 122 američka dolara po toni.

Ono što je karakteristično za otkupnu cenu gvožđa koja je aktuelna na berzi, jeste da ona veoma često varira i da se kao takva može okarakterisati kao promenljiva.

U poslednje vreme, kao i skoro sve, i gvoždje je poskupelo pa je sada cena dosta više nego što je bila pre samo par godina.

Sponzorisano: