Cena aluminijuma po kg – na otpadu, na berzi, u Srbiji

Od svih mogućih vrsta metala koji postoje i koji se upotrebljavaju kao sirovina za proizvodnju najrazličitijih formi proizvoda, prema učestalosti upotrebe, aluminijum se nalazi na prestižnom drugom mestu i to odmah iza čelika koji se definitivno najučestalije upotrebljava u svrhu proizvodnje metalnih proizvoda.

Ono što je pritom interesantno i što svakako vredi napomenuti, jeste da se čak cela jedna trećina proizvoda koji su proizvedeni od aluminijuma zapravo proizvodi od prethodno recikliranog aluminijuma.

Kao oblik materijala koji je podložan recikliranju, aluminijum se može reciklirati nebrojeno mnogo puta, pa mu se na osnovu te činjenice može pripisati prednost u odnosu na brojne druge oblike materijala koji su takođe podložni recikliranju, ali koji se ne mogu reciklirati više od jednom ili bar ne nebrojeno mnogo puta.

U periodu koji obuhvata poslednje četiri decenije, srazmerno sa drastičnim podizanjem svesti o značaju reciklaže, učestalost recikliranja aluminijuma je porasla za čak više od trideset i pet puta, a da je zaista tako, može se zaključiti na osnovu pouzdanog podatka da je recimo 1972. godine reciklirano približno dvadeset i četiri hiljade tona aluminijuma, dok je na primer 2005. godine, količina recikliranog aluminijuma porasla na čak neverovatnih osamsto sedamdeset i devet hiljada tona.

Od 2005. godine do danas, količina aluminijuma koja se reciklira na godišnjem nivou je dodatno porasla i čak i dalje kontinuirano raste iz godine u godinu.

Pomenute količine, u kojima se aluminijum reciklira na godišnjem nivou, predstavljaju količine koje su utvrđene na svetskom nivou.

Značaj recikliranja aluminijuma

Značaj recikliranja aluminijuma, ogleda se u čitavom nizu prednosti od kojih je kao osnovnu i samim tim najveću prednost moguće izdvojiti prednost koja se odnosi na uštedu energije koja se troši u procesu proizvodnje proizvoda od recikliranog aluminijuma.

Konkretnije, u procesu proizvodnje proizvoda od recikliranog aluminijuma, troši se za čak 95% manje energije nego što je to slučaj u procesu proizvodnje proizvoda od “novog” aluminijuma, odnosno od aluminijuma koji prethodno nije upotrebljen i koji je tek izvučen iz rude boksita (u prirodi, aliminijum se pronalazi unutar rude boksita).

Još jedna veoma bitna prednost u kojoj se ogleda značaj recikliranja aluminijuma, jeste to što jednom ili više puta reciklirani aluminijum ima identična svojstva kao i aluminijum koji prethodno nikada nije upotrebljen i koji je tek izvučen iz rude boksita.

Podatak koji smo upravo naveli i koji je pouzdan i dokazan, direktno upućuje na zaključak da proizvodi koji su proizvedeni od recikliranog aluminijuma, bez obzira da li je taj aluminijum recikliran samo jednom ili više puta, imaju doslovno identičan kvalitet kao i proizvodi koji su proizvedeni od takozvanog novog aluminijuma, to jest od aluminijuma koji je tek izvučen iz rude boksita i koji prethodno nikada nije upotrebljen.

Nešto u čemu se značaj recikliranja aluminijuma takođe ogleda, jeste to što se kroz postupak recikliranja aluminijuma izuzetno značajno smanjuje potrošnja prirodnih zaliha ove vrste metala, a na taj način se direktno utiče na proces zaštite prirodnih dobara i uopšteno prirode.

Recikliranje aluminijuma – vodič i saveti

Ukoliko vam se tema o recikliranju sekundarnih sirovina čini primamljivom i ukoliko se i sami vodite idejom da se posvetite procesu sakupljanja sekundarnih sirovina, predlažemo vam da vaš izbor bude aluminijum.

Zašto vam predlažemo da vaš izbor bude upravo aluminijum, a ne neki drugi oblik materijala koji se takođe ubraja u red sekundarnih sirovina, saznaćete kroz savete koji su direktno povezani sa postupkom recikliranja aluminijuma, a koje ćemo sa zadovoljstvom podeliti sa vama.

Evo o kojim konkretno savetima je reč:

  • U poređenju sa brojnim drugim vrstama materijala koji su podložni recikliranju i koji se samim tim tretiraju kao sekundarne sirovine, iskorišćeni i odbačeni aluminijum je neuporedivo češće rasprostranjen i kao takav se lakše pronalazi. Naime, brojni proizvodi koji imaju ograničen rok trajanja i koji se samim tim vremenom isključuju iz upotrebe i odbacuju, proizvode se od aluminijuma, pa se sakupljanjem takvih, proizvoda lako može doći do aluminijumskog otpada koji je spreman za recikliranje. Primeri proizvoda koji se proizvode od aluminijuma, koji imaju ograničen vek trajanja i kroz čije sakupljanje se može doći do otpadnog aluminijuma koji je spreman za recikliranje su na primer najrazličitije komponente elektronskih uređaja, kao što su na primer kućišta za hard diskove, kućišta za CD čitače ili CD rezače i slično (ponekad su i celokupna kućišta za računare proizvedena od aluminijuma), zatim automobilske felne, ramovi za bicikle, limenke, ambalaža određenih kozmetičkih proizvoda kao što su dezodoransi, lakovi za kosu i slični proizvodi u spreju i brojni drugi proizvodi. Zato, ukoliko poslušate našu preporuku i ukoliko se odlučite da sakupljate otpadni aluminijum, prethodno nabrojani proizvodi koji se proizvode od aluminijuma, a koji su prethodno upotrebljeni i odbačeni treba da postanu vaša sfera interesovanja, tačnije vaša “meta”
  • Aluminijumski otpad, neuporedivo je čistiji nego što je to slučaj sa otpadom nekog drugog porekla koji se takođe može sakupljati u cilju prodaje na tržištu sekundarnih sirovina i u cilju recikliranja. Samim tim, posao sakupljača aluminijumskog otpada je daleko čistiji od posla sakupljača neke druge forme sekundarnog otpada.
  • Kao vrsta metala, aluminijum poseduje antikorozivna svojstva što znači da nije sklon rđanju. Shodno tome, aluminijumski otpad takođe ne sadrži tragove rđe, pa je sakupljanje aluminijumskog otpada bezbedno i nije povezano sa mogućnošću povređivanja.
  • Za razliku od određenih vrsta sekundarnog otpada, kao što je na primer sekundarni otpad koji sadrži olovo ili tragove olova, aluminijumski otpad nije otrovan i kao takav ne ispoljava čak ni minimalno štetan uticaj na okruženje, to jest na životnu sredinu. Zbog toga, ne morate posebno da vodite računa o izboru mesta na kojem ćete skladištiti sakupljeni aluminijumski otpad do trenutka njegove prodaje na tržištu sekundarnih sirovina. Takvo mesto, može da se nalazi čak i u sklopu vašeg dvorišta i prostora koji je dostupan čak i deci.
  • Još jedna od prednosti aluminijumskog otpada u odnosu na brojne druge vrste sekundarnog otpada, jeste to što aluminijumski otpad ne poseduje i ne emituje specifičan niti neprijatan miris.
  • Jedina mana sakupljanja upotrebljenog i odbačenog aluminijuma, to jest aluminijumskog otpada, jeste to što je aluminijum kao vrsta metala izuzetno lak, što znači da je potrebno da sakupite zapreminski veliku količinu aluminijumskog otpada, kako bi ta količina imala zadovoljavajuću težinu i kako bi bila spremna za prodaju na tržištu sekundarnih sirovina.

Otkupni centri, to jest otpadi koji se bave otkupom aluminijuma, raspoređeni su na teritoriji čitave Srbije, što znači da su zastupljeni u doslovno svim gradovima.

Samim tim, onda kada sakupite zadovoljavajuću količinu aluminijumskog otpada, neće vam biti teško da u svom gradu, tačnije da u gradu u kojem živite pronađete mesto na kojem ćete taj otpad prodati, a onda kroz čin njegove prodaje doći do određenog novčanog dobitka.

Kada je reč o pogonima u kojima se obavlja recikliranje aluminijuma, oni su neuporedivo ređe rasprostranjeni na teritoriji Srbije, što nameće obavezu da se jedan dobar deo od ukupne količine sakupljenog aluminijumskog otpada izvozi u inostranstvo.

Naime, prema zvaničnim i proverenim informacijama, od ukupno šezdeset reciklažnih pogona koliko ih ima na teritoriji Srbije, samo tri reciklažna pogona se bave recikliranjem aluminijuma.

Svi ostali reciklažni pogoni u kojima se obavlja recikliranje aluminijuma, nalaze se u inostranstvu, tako da se veći deo otkupljenog aluminijumskog otpada naknadno preprodaje i izvozi, a to rezultira time da se značajna količina recikliranog aluminijuma mora kupovati i uvoziti iz inostranstva u trenutku potrebe za proizvodnjom proizvoda od recikliranog aluminijuma.

Kako bi se takva situacija promenila i kako bi se smanjila mera izvoza aluminijumskog otpada, kao i mera uvoza recikliranog aluminijuma koji je spreman za proizvodnju novih proizvoda od aluminijuma, u našoj državi je izražena potreba za gradnjom i za pokretanjem novih pogona za recikliranje aluminijuma.

Međutim, kako gradnja i pokretanje novih pogona za recikliranje aluminijuma zahteva velika finansijska ulaganja, izvesno je da se bar u skoroj budućnosti situacija na tom polju neće promeniti i da će se i dalje veliki deo od ukupne količine sakupljenog aluminijumskog otpada izvoziti u inostranstvo i da će ostati izražena obaveza uvoza recikliranog aluminijuma.

Cena aluminijuma – sve što je potrebno da znate

Način na koji se određuje cena aluminijuma na tržištu sekundarnih sirovina, razlikuje se u odnosu na činjenicu da li govorimo o ceni koja je aktuelna na otpadima koji se bave otkupom aluminijuma, a koji su rasprostanjeni na teritoriji Srbije, ili pak govorimo o ceni koja je aktuelna na berzi.

Ukoliko govorimo o ceni aluminijuma koja je aktuelna na otpadima koji su rasprostranjeni na teritoriji Srbije, ona je određena po kilogramu aluminijuma i iznosi oko 85 dinara.

Ukoliko pak govorimo o otkupnoj ceni aluminijuma koje je aktuelna na berzi, ona je određena po toni aluminijuma i trenutno, tačnije sredinom januara 2018. godine iznosi 2.192 američka dolara (2.192 USD/T).

Kao što je to slučaj i sa otkupnim cenama svih drugih vrsta sekundarnih sirovina, gore navedene otkupne cene aluminijuma na otpadima koji su rasprostranjeni na teritoriji Srbije, može se u određenoj, mada minimalnoj meri razlikovati od otpada do otpada, to jest od otkupnog mesta do otkupnog mesta, pa se shodno tome, otkupna cena od 85 dinara po kilogramu može tretirati kao prosečna otkupna cena aluminijuma.

Kada je u pitanju otkupna cena aluminijuma koja je aktuelna na berzi, ona je u određenoj meri sklona variranju koje može biti izraženo kroz padove ili kroz poraste. Ipak, treba napomenuti to da su padovi ili porasti otkupne cene aluminijuma na berzi manje drastični i česti nego što je to slučaj sa padovima ili porastima otkupnih cena nekih drugih vrsta metala koji su takođe zastupljeni na berzi.

Sponzorisano: