Cena prohroma po kilogramu

Prohrom, koji je kao vrsta materijala poznat i pod različitim drugim nazivima, kao što je nerđajući čelik, kao što je rostfraj (rostfrei) ili kao što je inoks (inox), zapravo predstavlja specifičnu varijantu legiranog čelika, koja je karakteristična prvenstveno po tome što ispoljava antikorozivne osobine, odnosno po tome što je otporna na uticaj vazduha i vode i što kao takva vremenom ne rđa.

U zavisnosti od toga koja konkretno vrsta metala se legira sa čelikom u procesu proizvodnje prohroma, moguće je razlikovati čak više od 120 varijacija prohroma.

Ono što je za svih tih 120 i više različitih varijacija prohroma zajedničko, jeste to da je njihov površinski sloj sastavljen od hroma, to jest da su one presvučene hromom koji im obezbeđuje posedovanje antikorozivnih osobina.

Osim toga što poseduje antikorozivne osobine, prohrom takođe poseduje i osobinu visokoizražene otpornosti na različite oblike mehaničkih uticaja.

Zbog toga što poseduje antikorozivnu osobinu, kao i osobinu visokoizražene otpornosti na različite oblike mehaničkih uticaja, prohrom se svrstava u kategoriju izuzetno kvalitetnih i na tržištu cenjenih materijala koji se upotrebljavaju kao sirovina za proizvodnju različitih proizvoda.

Proizvodi koji se proizvode od prohroma međusobno se baš kao i proizvodi koji se proizvode od različitih drugih materijala razlikuju po tipu namene, to jest po upotrebnoj svrsi.

Najčešće, od prohroma se proizvode različite forme industrijskih elemenata koji su kroz proces upotrebe izloženi direktnom uticaju vode, uticaju vodene pare ili pak uticaju nagrizajućih materija, kao što su kiseline.

Takvi proizvodi, uglavnom su cevi od prohroma ili cevni pribor od prohroma, profili i šipe od prohroma, limovi od prohroma i slično.

Pored upravo pomenutih i nabrojanih proizvoda koji se proizvode od prohroma, od prohroma se veoma učestalo proizvode i proizvodi koji se upotrebljavaju u okviru petrohemijske industije, kao i proizvodi koji se upotrebljavaju u okviru industrijskog ili pak domaćeg pripremanja hrane ili pića.

Takvi proizvodi, odnose se recimo na kuhinjske elemente, sudopere, kuhinjske slavine, komade escajga i kuhinjsko posuđe, kao što su šerpe, tiganji i posude.

Jedan od vodećih razloga zbog kojih se prohrom upotrebljava kao sirovina za proizvodnju gore pomenutih i nabrojanih proizvoda, jeste to što prohrom predstavlja vrstu materijala koji je izuzetno praktičan za održavanje i koji kao takav obezbeđuje kvalitetne higijenske uslove koji su u okviru industrijskog ili pak domaćeg pripremanja hrane ili pića, složićete se neophodni.

Proizvodi kao što su komponente ili delovi komponenti građevinskih konstrukcija ili proizvodi koji se upotrebljavaju u svrhu dekorisanja enterijera, kao što su na primer svećnjaci, lampe i slično, takođe se proizvode od prohroma.

Karakteristika koja se pored svih gore navedenih i opisanih karakteristika takođe pripisuje prohromu kao vrsti materijala, a koja je od velike važnosti za sadržaj teksta koji upravo čitate, jeste da je prohrom kao vrsta materijala podložan recikliranju.

Samim tim što je kao vrsta materijala podložan recikliranju, prohrom se ubraja u red sekundarnih sirovina.

Reciklaža prohroma – vodič i saveti

Kada je u pitanju recikliranje prohroma, potrebno je napomenuti da se bez obzira na činjenicu da postoji ukupno više od 120 različitih varijacija prohroma, mogu reciklirati svi proizvodi od prohroma i sve varijacije prohroma.

Shodno tome, ukoliko se odlučite da baš prohrom bude vrsta seundarne sirovine koju želite da sakupljate, a kasnije i prodajete u cilju recikliranja, nije potrebno da gubite vreme obraćajući pažnju na to koju konkretno varijaciju prohroma i koji konkretno tip proizvoda od prohroma ćete sakupljati.

Međutim, brzina kojom ćete uspeti da sakupite određenu količinu iskorišćenog i odbačenog prohroma, u određenoj meri zavisi od varijacije prohroma od koje su izrađeni proizvodi ili pak delovi proizvoda koje uspete da sakupite.

Naime, različite varijacije prohroma veoma često između ostalog imaju različitu težinu, pa shodno tome zapreminski manja količina sakupljenog prohroma može imati veću težinu od zapreminski veće količine sakupljenog prohroma, ali i obrnuto.

Ono što takođe predstavlja izuzetno važnu činjenicu koju je kao takvu važno i napomenuti, a koja se nadovezuje na temu o tome da postoji više od 120 različitih varijacija prohroma, jeste da se na tržištu sekundarnih sirovina, sve varijacije prohroma jednako vrednuju i da je shodno tome za sve njih određena ista otkupna cena.

Samim tim, ukoliko sakupljate upotrebljeni i odbačeni prohrom, ne morate ga sortirati pre nego što ga dopremite do mesta na kojem se obavlja njegov otkup.

Sortiranje otpada od prohroma, koji je kao takav spreman za recikliranje i za preradu, obavlja se u centrima za otkup sekundarnih sirovina i to neposredno pre nego što se taj otpaddopremi do nekog od pogona za reciklažu.

Pogoni za reciklažu prohroma, neuporedivo su brojniji u inostranstvu nego što je to slučaj u našoj državi, tako da veliki broj centara koji se bave otkupom prohroma, otkupljeni prohrom prosleđuje u inostranstvo, to jest tamo ga dalje prodaje, nekom od pogona koji se bave njegovom reciklažom.

Takva činjenica, može se okarakterisati i oceniti kao negativn po našu privredu i to iz prostog razloga što nameće obavezu ponovnog uvoza i kupovine prohroma koji je prethodno izvezen, zatim recikliran i preoblikovan u formu sirovine koja se može upotrebiti za proizvodnju novih proizvoda.

Kako bi se izbegli troškovi ponovnog uvoza i kupovine recikliranog prohroma, u našoj državi je prisutna potreba za izgradnjom i za puštanjem u rad novih pogona za recikliranje prohroma.

Međutim, dok takvi pogoni zaista ne budu izgrađeni i pušteni u rad, ne preostaje ništa drugo do da stvari na tom polju funkcionišu kao i do sada.

Cena prohroma po kilogramu

Nasuprot činjenici da su proizvodi od prohroma uglavnom skupi i da kao takvi dostižu visoku cenu na tržištu, pogoto onda kada je reč o pojedinim grupama proizvoda od prohroma kao što su gelenderi, ograde, kuhinjski elementi i slično, otkupna cena prohroma je prilično niska i iznosi svega oko 60 dinara po kilogramu.

Pomenuta otkupna cena prohrama, može se neznatno razlikovati u odnosu na činjenicu o kojem konkretno otkupnom centru je reč, jer u želji da “pobede” konkurenciju i da dođu do što većeg broja klijenata, neki od centara koji se bave otkupom sekundarnih sirovina, nude nešto višu otkupnu cenu prohroma, koja može iznositi i oko 70 dinara ili oko 80 dinara po kilogramu.

Neposredno pre otkupa prohroma, bez obzira koji konkretno otkupni centar ste odabrali, vrši se merenje prohroma i na osnovu njegove težine, određuje se iznos zarade koju ćete ostvariti kroz čin njegove prodaje.

Sponzorisano: